Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsen 2019-10-09

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragraf

§§ 111-135

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-15

Datum då anslaget tas ned

2019-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johann Linander genom Mary Nilsson