Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsen 2019-08-28

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Paragraf

§§ 101-110

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-10

Datum då anslaget tas ned

2019-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist genom Mary Nilsson