Nyheter

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-17

Kommunfullmäktige i Tomelilla sammanträder måndagen den 17 juni 2019 kl.19.00,
Intim, Folkets Park, Tomelilla

 

Sammanträdeshandlingarna finns att läsa på www.tomelilla.se
 

2019-06-17 Kommunfullmaktige.pdf

 

Allmänheten hälsas välkommen!

 

Tomelilla den 4 juni 2019

 

Christer Yrjas
ordförande

Pamela Lindqvist
sekreterare