Nyheter

Anslag: Kommunstyrelsen 2019-05-22

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Paragraf

§§ 50-74

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-29

Datum då anslaget tas ned

2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander