Nyheter

Anslag: Kommunfullmäktige 2019-05-06

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-06

Paragrafer

§§ 20-51

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-15

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson