Nyheter

Anslag: Kommunfullmäktige 2020-11-09

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

§§ 132-151

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson