Nyheter

Anslag: Kommunfullmäktige 2019-09-23

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-09-23

Paragrafer

§§ 75-101

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-01

Datum då anslaget tas ned

2019-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary Nilsson