Nyheter

Anslag: Kommunförbundet Skåne 2019-05-10

Organ

Kommunförbundet Skåne

Sammanträdesdatum

2019-05-10

Paragrafer

§§ 1-15

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-05

Datum då anslaget tas ned

2019-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Mary Nilsson