Nyheter

Anslag: Familjenämndens utbildningsutskott 2019-05-13

Organ

Familjenämndens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-13

Paragrafer

§ 29-32

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-16

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Billy Nielsen genom Mary Nilsson