Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2020-08-10, omedelbar justering

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2020-08-10

Paragrafer

§§ 126

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-11

Datum då anslaget tas ned

2020-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar