Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-05-07

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Paragraf

§§ 55-74

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-15

Datum då anslaget tas ned

2019-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Carl-Henrik Andersson genom Mary Nilsson