Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-04-26

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-26

Paragraf

§§ 40-46

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-02

Datum då anslaget tas ned

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Carl-Henrik Andersson genom Mary Nilsson