Nyheter

Anslag: Familjenämndens utbildningsutskott 2021-10-14

Organ

Familjenämndens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-14

Paragrafer

§§ 38-42

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-15

Datum då anslaget tas ned

2021-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av

Thomas Lindberg