Nyheter

Anslag: Familjenämndens utbildningsutskott 2020-03-12

Organ

Familjenämndens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Paragrafer

§§ 14-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-18

Datum då anslaget tas ned

2020-04-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg