Nyheter

Anslag: Familjenämndens utbildningsutskott 2019-10-10

Organ

Familjenämndens utbildningsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-10

Paragrafer

§§ 47-58

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-17

Datum då anslaget tas ned

2019-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg genom Mary Nilsson