Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-05-24

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Paragrafer

§§ 47-57

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-17

Datum då anslaget tas ned

2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Billy Nielsen genom Mary Nilsson