Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2021-10-11

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2021-10-11

Paragrafer

§§ 143-160

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-18

Datum då anslaget tas ned

2021-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagits av

Therese Stendahl