Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2021-02-08

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Paragrafer

§§ 13-28

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-11

Datum då anslaget tas ned

2021-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg