Nyheter

Anslag: Extra Familjenämndens individ- och familjeutskott 2020-11-24

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-24

Paragrafer

§§ 187-188

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-24

Datum då anslaget tas ned

2020-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg