Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-12-13, omedelbar justering

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-12-13

Paragrafer

§§ 199-201

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-14

Datum då anslaget tas ned

2020-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg