Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-11-07

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-07

Paragrafer

§§ 161-183

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-12

Datum då anslaget tas ned

2019-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg genom Mary Nilsson