Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-07-12

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-07-12

Paragraf

§ 96-1213

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-17

Datum då anslaget tas ned

2019-08-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist