Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-06-26

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-26

Paragraf

§ 43

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-28

Datum då anslaget tas ned

2019-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Billy Nielsen genom Pamela Lindqvist