Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-06-03

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragraf

§§ 75-95

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-17

Datum då anslaget tas ned

2019-07-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Billy Nielsen genom Mary Nilsson