Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-06-03

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-03

Paragraf

§ 95

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-03

Datum då anslaget tas ned

2019-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Carl-Henrik Andersson genom Mary Nilsson