Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2020-02-28

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-28

Paragrafer

§§ 18-36

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-03

Datum då anslaget tas ned

2020-03-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg