Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-11-22

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-22

Paragrafer

§§ 104-119

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-29

Datum då anslaget tas ned

2019-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg