Nyheter

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2019-10-07

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-07

Paragrafer

§§ 136-160

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-11

Datum då anslaget tas ned

2019-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg