Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-10-25

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-25

Paragrafer

§§ 87-103

Datum då anslaget sätts upp

2019-11-05

Datum då anslaget tas ned

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg genom Mary Nilsson