Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-09-13 (normal justering)

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-13

Paragrafer

§§ 81-86

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-20

Datum då anslaget tas ned

2019-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg