Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-09-13

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-13

Paragrafer

§ 80

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-16

Datum då anslaget tas ned

2019-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg