Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-08-29

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Paragrafer

§§ 75-80

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-02

Datum då anslaget tas ned

2019-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg genom Britt Ekstrand