Nyheter

Anslag: Familjenämnden 2019-06-28

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-28

Paragrafer

§§ 58-74

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-12

Datum då anslaget tas ned

2019-08-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Billy Nielsen genom Pamela Lindqvist