Nyheter

Anslag: Byggnadsnämndens protokoll 2020-05-13

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Paragrafer

§§ 45-60

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-19

Datum då anslaget tas ned

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander/Britt Ekstrand