Nyheter

Anslag: Byggnadsnämndens protokoll 2020-02-05

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Paragrafer

§§ 1-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-13

Datum då anslaget tas ned

2020-03-09

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka