Nyheter

Anslag: Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-19

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§§ 44-57

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-27

Datum då anslaget tas ned

2019-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka