Nyheter

Anslag: Byggnadsnämnden protokoll 2019-10-09

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragrafer

§§ 75-88

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-17

Datum då anslaget tas ned

2019-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka