Nyheter

Anslag: Byggnadsnämnden protokoll 2019-09-04

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-04

Paragrafer

§§ 58-74

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-11

Datum då anslaget tas ned

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka