Nyheter

Anslag: Byggnadsnämnden protokoll 2019-05-15

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Paragrafer

§§ 28-43

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-24

Datum då anslaget tas ned

2019-06-17

Förvaringsplats för protokollet

Bygglovsenheten, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka