Nyheter

Anslag: Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll 2019-05-24

Organ

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-24

Paragrafer

§§ 55-65

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-03

Datum då anslaget tas ned

2019-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Eva Lärka