Nyheter

Anhöriggruppen startar igen

Nu startar vi en ny anhöriggrupp för dig som har en anhörig eller närstående med en demenssjukdom. I en anhöriggrupp får du information, hjälp och stöd tillsammans med andra med liknande erfarenheter.

Gruppen kommer att träffas vid fyra tillfällen för samtal och utbyte av kunskap och erfarenheter. För bästa behållning är det bra om du har möjlighet att medverka vid alla fyra tillfällena.

Plats: Norrevång (Gästgivaregatan 5) i Skåne Tranås
Tid: 13.30−15.00
Datum: 11 oktober, 25 oktober, 15 november, 29 november

För att medverka måste du anmäla dig senast den 4 oktober.

Anmälan gör du till:

Ann-Marie Olsson, Silviasyster
Telefon: 0417-184 04
E-postadress: ann-marie.olsson@tomelilla.se