Nyheter

Ändring av detaljplan för Simson 9

Ändringen av detaljplan för Simson 9 antogs av Kommunstyrelsen 2017-09-27 och vann laga kraft 2017-10-28.