Nyheter

Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm

Ändring av detaljplan för Kv. Stärkan mm antogs av Kommunstyrelsen 2016-06-01 och vann laga kraft 2016-07-05.