Nyheter

Ändring av detaljplan för Kv. Fjäriln

Ändring av detaljplan för Kv. Fjäriln antogs av Kommunstyrelsen 2013-05-08 och vann laga kraft 2013-06-08.