Nyheter

Ändring av detaljplan för Kv. Antilopen

Ändring av detaljplan för Kv. Antilopen antogs av Kommunstyrelsen 2013-09-11 och vann laga kraft 2013-10-10.