Nyheter

Ändring av detaljplan för Kronhjorten 3

Ändringen av detaljplan för Kronhjorten 3 antogs av Kommunstyrelsen 2017-11-15 och vann laga kraft 2017-12-16.