Nyheter

Allmänheten har tyckt till om torget

Tidigare i år hade allmänheten möjlighet att tycka till om utsmyckning och aktiviteter på torget i centrala Tomelilla genom att svara på en digital enkät.

Totalt svarade 121 unika personer på enkäten. Det har också inkommit synpunkter genom andra kanaler. Det fanns tre områden att tycka till om och även möjlighet till fria svar. Frågorna handlade om vilka lekredskap som ska finnas, vilka träd som ska planteras och vilka aktiviteter man vill kunna göra på torget.

Detta kommer genomföras

  • Lekredskap på torget blir i form av hinderlek för barn.
  • Träd på torget blir blommande träd.
  • Andra aktiviteter på torget blir spelbord med stolar (för att ta med eget spel exempelvis schack).
  • Plats för en mobil scen justeras. Den yta där det ska finnas möjlighet att ställa en scen tillfälligt, vid exempelvis evenemang, flyttas något.
  • Utökat område för torghandel. En större öppen yta för torghandel planeras samt bättre möjlighet till användning av el. En del belysningsstolpar som nu finns längs kanten på torgplattan tas bort för att göra ytan mer flexibel för handel. Belysningen samlas istället till en plats med färre stolpar dock med samma ljusbild.

Arbetet på torget kommer att påbörjas under hösten.

För att centrala Tomelilla ska upplevas som tryggt, attraktivt och klimatsmart genomför kommunen en rad satsningar. Satsningarna innefattar cykelväg och gångstråk, skapar förutsättningar för ett levande torg och för in fler träd och andra växter i miljön.

Läs mer på tomelilla.se/centrumutveckling.