Nyheter

Äldre ger högt betyg till bemötandet och maten

Årets brukarundersökning bland äldre visar bland annat att man är nöjd med det bemötande man får, både inom hemtjänsten och på särskilda boenden. Dessutom har andelen som är nöjda med maten som serveras på särskilda boende ökat med hela 12 procentenheter, från 69 till 81 procent.

För åttonde året i rad har Socialstyrelsen genomfört sin stora undersökning kring vad äldre tycker om äldreomsorgen. Enkäten vänder sig till personer som är 65 år och äldre och som antingen har hemtjänst eller bor på särskilt boende.

96 procent, en liten ökning från i fjol, tycker att man får bra bemötande från personalen på boendet. Inom hemtjänsten tycker 93 procent att bemötandet är bra.

- Det är glädjande med så fina siffror just kring bemötande och maten. Att bli bemött på ett värdigt och positivt sätt och få i sig bra mat är grundläggande faktorer för att må bra, säger Marianne Åkerblad, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Socialchef Camilla Andersson håller med:

- Att ha tid och möjlighet att se brukaren och ge ett gott bemötande kan vara avgörande för förvälbefinnandet. Vi satsar mycket på att digitalisera det som går för att i stället ha tid att vara mänskliga där vi behövs som bäst, säger Camilla Andersson, socialchef.

Förra året var det 85 procent som kände sig trygga med sin hemtjänst, i år har det sjunkit med fyra procentenheter. På boenden har andelen som känner sig trygga minskat från 95 procent till 88 procent.

- Det har varit ett speciellt år och det är inte konstigt att känslan av otrygghet har ökat när vi har ett pandemi-läge i landet. Men jag tror och hoppas att alla de insatser vi gjort för att minska smittspridningen nu ska bidra till att känslan av trygghet ökar igen, säger Camilla Andersson, socialchef.

På nationell nivån är det en större andel av dem som bor på särskilt boende, som uppger att de har besvär av ängslan, oro eller ångest liksom av ensamhet då och då, jämfört med föregående år. Det är kanske inte konstigt med tanke på rådande covid-19-pandemi, men lokalt i Tomelilla syns inte samma trend.

- Verksamheterna har på olika sätt arbetat för att motverka känslan av ensamhet och under pandemin har det varit uppskattat att kunna hålla kontakten med anhöriga digitalt, via läsplatta eller mobil, säger Christel Nilsson, kvalitetschef inom stöd och omsorg. 

Nöjdheten med maten på särskilda boende har ökat med hela 12 procentenheter, från 69 procent till 81 procent.

- Maten och måltidsmiljön är viktig både för välbefinnandet och hälsan. Det är ett ständigt förbättringsarbete och vi är glada att se att arbetet tillsammans med kommunens måltidsverkstad ger resultat. På varje boende finns boenderåd där önskemål och synpunkter förs fram av de boende, säger Christel Nilsson, kvalitetschef inom stöd och omsorg.