Nyheter

60 fler invånare 2019

Tomelillas invånarantal fortsätter öka. Årssiffran från SCB visar att kommunen 2019 nådde ett invånarantal på 13 617.

Det innebär en ökning med 60 personer.

– Tomelilla kommun ökar sin befolkning i lagom takt på väg mot 14 000, säger kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg (C). Det innebär att vi även fortsättningsvis kan erbjuda bra service och goda livsmiljöer med fortsatt stabil ekonomi.

Det är genom inflyttning kommunen blir större. Totalt flyttade 981 personer till Tomelilla under förra året, medan 897 flyttade ut. De nya invånarna kommer främst från andra Skånekommuner (721) sedan följer övriga Sverige (156) och utlandet (104).

Det föds något färre barn än personer som avlider (-24).

I riket i stort har invånarantalet ökat med ungefär en miljon de senaste tio åren. Per sista december 2019 uppgick Sveriges befolkning till 10 327 589 personer.

Här kan du läsa hela rapporten.