Nyheter

175 år i tjänst

Sju medarbetare har uppvaktats efter att ha arbetat 25 år i Tomelilla kommun. Fyra av dem hade möjlighet att vara med under själva firandet och tackades där av kommunfullmäktiges presidium och kommundirektör Britt-Marie Börjesson.

- Kul att träffa medarbetare med så bred kunskap och lång erfarenhet av att arbeta i kommunen, säger Christer Yrjas, kommunfullmäktiges ordförande.  De utgör en stabilitet för kommunen och det känns fint att få vara med och uppvakta dem.

Våra jubilarer är:
Eva Persson, sjuksköterska, Marika Jönsson, undersköterska, Bodil Augustin Jeppsson, stödassistent, Ann Nilsson, kokerska, Ann-Christin Persson, lärare, Mona Johansson, biståndshandläggare och Sofia Hultberg, förskolelärare.