Nyhet

Lyssna

Dags att klippa häcken?

Gatukontoret har påbörjat en inventering av växtlighet som innebär risker eller olägenheter för gående och trafikanter. Tänk på att du som fastighetsägare har ett ansvar för häckar och buskar som gränsar mot gator eller gångbanor.

Läs mer vilket ansvar du har som fastighetsägare.